Kompensation för nekad ombordstigning på flyget

Kompensation för nekad ombordstigning på flyget

Kompensation på upp till 6000 kr för nekad ombordstigning på flyget

Alla vet hur frustrerande det är att vara tvungen att ta itu med flygförseningen, särskilt när du är på affärsresa eller behöver hinna till ett möte.

En nekad ombordstigning kommer inte bara att slösa passagerarens tid utan även orsaka besvär.

Den goda nyheten är att i händelse av nekad ombordstigning kan du göra anspråk på mellan 250 och 600 € som kompensation enligt EU 261 beroende på resans längd.

Luftpassagerare kan emellertid inte kompenseras för nekad ombordstigning vid EU-flygningar om passageraren inte checkat in i tid, inte nådde gaten i tid, om de utgör en hälso- eller säkerhetsrisk eller om de missat att presentera nödvändiga resedokument.

Ersättning vid nekad ombordstigning

Ersättning vid inställt flyg

Om du kommit i tid till incheckningsdisken men nekades ombordstigning, så är det möjligt att ditt flyg är överbokat på grund av flygbolagets egenintresse.

 

När du anländer till ditt resmål med mer än tre timmars försening utan goda skäl från flygbolaget om varför du nekades ombordstigning kan du ansöka om ersättning.

Du kan ha rätt till ekonomisk ersättning enligt förordning 261/2004.

För att vara berättigad till denna ersättning får du inte acceptera att frivilligt ge upp din bokning i utbyte mot vissa förmåner som flygbolaget erbjuder.

Det finns andra situationer när en passagerare kan nekas ombordstigning och inte har rätt till ersättning.

En sådan situation kan vara hälsoproblem, ett ofullständigt resedokument, berusat beteende eller andra säkerhetsskäl.

 

Nekad ombordstigning eu261

Nekad ombordstigning eu261