Kompensation för inställda flyg

Kompensation för inställda flyg

kompensation på upp till 6000 kr för inställda flyg

Att få sitt flyg inställt är den saken som resenärer minst önskar.

EU-rätten är dock tydlig när det gäller flygavbokningsersättning och det finns ingen tvekan om att flygbolagen måste kompensera sina passagerare för de besvär som inte orsakats av faktorer som ligger utanför transportföretagets kontroll.

Så, om ditt flyg blivit inställt på grund av mekaniska, tekniska eller av någon annan anledning som inte är relaterad till “okontrollerbara skäl” då har du juridiskt rätt till ekonomisk ersättning.

 

Flygpassagerare på EU-flygningar som är berättigade enligt EU 261 kan få ersättning upp till 600 euro för besvären beroende på flygets längd.

 

Ersättning vid inställt flyg

Ersättning vid inställt flyg

 

Du har rätt till ersättning om ditt flygbolag ställde in ditt flyg oväntat och inte meddelade dig minst 14 dagar före flygningen. Men om har bestämt dig för att avbryta din resa så är du inte berättigad till flygkompensation enligt EU 261.

 

Inställt flyg eu261

Inställt flyg eu261