Kompensation för försenat flyg

Kompensation för försenat flyg

Kompensation på upp till 6000 kr för försenat flyg

Den som någonsin har upplevt frustrationen av flygförseningar kan nu dra nytta av EU-lagstiftningen som gör det möjligt för flygpassagerare som har blivit drabbade av detta få tillgång till ekonomisk ersättning.

Vad detta innebär är att om ditt flyg blir försenat med mer än tre timmar kan du ha rätt till ersättning enligt EU 261-förordningen, om inte flygbolaget kan bevisa att förseningen orsakades av “extraordinära omständigheter” som de inte kunde göra någonting åt.

 

Ersättning vid försenat flyg

Ersättning vid försenat flyg

 

En flygfördröjning enligt EU261 innebär att flygbolaget måste betala flygfördröjningskompensation enligt en överenskommen betalningsgrad i EU-lagstiftningen.

Ersättningen kan vara vilken summa som helst upp till 600 Euro per person som påverkats av förseningen eller avbokningen baserat på flera faktorer.

Den goda nyheten är att du nu kan få ersättning för flygförseningar så långt som sex år bakåt i tiden.

 

Försenat flyg eu261

Försenat flyg eu261