Hemsida Homepage

Flygförsening eller
Inställt flyg?

Du kan hävda upp till 600€
i ersättning inom de 3 senaste åren

  • Ingen risk för dig: Ingen vinst – Ingen avgift!!!
  • Upp till 600 € ersättning per passagerare
  • Över 27 tusen nöjda kunder

Hur mycket pengar kan jag göra anspråk på?

Upp till
600€
Upp till
1,200€
Upp till
2,400€
upp till
600€
upp till
1,200€
upp till
2,400€

3 enkla steg för att hävda din ersättning

1 2 3
Ange dina
flygdetaljer
Vi gör
jobbet åt dig
Du får upp
till 600€

Flygkompensation – Dina rättigheter

Har du någon gång haft erfarenhet av flygfördröjning, avbokning eller att du nekats ombordstigning?

Tyvärr händer detta ofta och många resenärer är inte medvetna om sina rättigheter.

Enligt förordning (EC) 261/2004, har du rätt till ersättning från ditt flygbolag om förseningen vid din slutdestination är 3 timmar eller mer. Passagerare som är berättigade enligt EC 261 måste betalas upp till 600 euro i kompensation för flygförseningar beroende på flygresans längd.

För att vara berättigad till ersättning måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Ärendet måste gälla flygning efter är 2012.
  • Ditt flyg måste ha avgått från ett EU-land eller ditt flyg har avgått från flygplats utanför EU till ett land inom EU med en EU-operatör.
  • Du når ditt slutmål med mer än 3 timmars fördröjning.
Kompensation för försenat flyg

Kompensation för försenat flyg

EU-lufttrafikföretag och andra flygbolag som trafikerar till eller från EU-länder omfattas av EU-förordningen 261/2004. Enligt europeisk lag är flygbolagen inte skyldiga att erbjuda ersättning till dig om flygförseningen eller avbokningen orsakats av extraordinära omständigheter som är utanför deras kontroll.

Vill du veta om du har rätt till ersättning?

Kompensation för Inställt flyg

Kompensation för Inställt flyg